Çocuk & Ergen Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı
22 Ağustos 2019

Bebeklikten itibaren her dönemde farklı özelliklerde gelişim ve değişimin gözlemlendiği dönemlerdendir.

Çocuk doğduğu andan itibaren gelişmekte olup, gelişim süreci olumlu yönde değişimler yanında zaman zaman da olumsuz değişimleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu süreçte nedenle olumlu ya da olumsuz değişimlerin değerlendirilmesi ve izlenmesi çocuğun ihtiyaçlarını doğru belirlemek, bu ihtiyaçlara bağlı olarak gerekli olan desteği sağlamak önemli rol oynamaktadır.

- Tipik Gelişim Sürecine Destek: Ev ortamında nitelikli zaman geçirmeye yönelik gelişimsel destek programlarının oluşturulması,

- Davranış Problemleri: Karşıt olma karşı gelme bozukluğu, parmak emme, alt ıslatma (enüresiz), dışkı kaçırma (enkoprezis), korku, öfke ve saldırganlık, kaygı vb. problem durumlarında çocuğun güçlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

- Çocuk ve Ergenlere ilişkin Diğer Problemler: Motivasyon bozukluğu, Cinsel sorunlar (Mastürbasyon), Karşı cinsle ilişkiler, bağlanma problemi, akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı, kimlik bunalımı, uyku problemleri, yeme problemleri, uyum problemleri ve depresyon vb. sorunlara yönelik psikososyal destek programlarının oluşturulması,

- Özel Gereksinimli Çocuk ve Ergenler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, asperger sendromu, otizm, öğrenme güçlüğü, konuşma ve dil bozuklukları vb. olan çocuk ve ergenlere yönelik programların oluşturulması,

Hizmetlerimiz