Hayattan ne istediniz de verdi ya da vermedi?

Düşüncelerinizin içinde yüzerken kısacık molalarda aklınızda ne kalıyordu? Sonsuz zamanın içinden geçip şimdiye geldiğinizde işte tam da içinde bulunduğunuz şu anda kimsiniz ve ne oldunuz? Kendinize “Quid est veritas ?” yani “Gerçek nedir?” sorusunu kaç kez sordunuz? Daha da ilerisi ben neyim ve neyin peşindeyim, gerçek niyetim nedir sorularıyla ne oranda yüzleşip kendinizle sohbet ettiniz? Sahi kendinize şefkatli kaç kere davrandınız?

Kendimize ait beden evimizde şefkat duygularımızı, iyimserlik duygularımızı, psikolojik sağlamlığımızı ne oranda misafir ediyoruz?

Beden ve ruhsal sağlığımızı yani beden evimizin bütün katmanlarını hayatın bütün güzelliklerini sadece kendimizin ekip biçtiği zengin bir toprağa dönüştürmek kendi elimizde. Bu toprağı ya da evinizi siz fethedemiyorsanız mutlaka sizin dışınızdakiler fethedecek ve melankolik zamanların içinde dolaşacaksınız. Kısaca ya dünyayı, dünyanızı yönetirsiniz ya da yönetilen bir dünya olursunuz.

İşte tam bu noktada biz varız. Psikoloji sohbetleri yapmaya bundan altı yıl önce başlamıştık. Psikolog, PDR, Psikiyatri uzmanları, pedagog ve Çocuk Gelişimi uzmanlarından oluşan yaşamın anlam arayışı sorgulayıcıları ÖMER ÖCAL’ kurduğu “EĞİTİMDE REHBERLİK DERGİSİ” etrafında birleşti ve multidisipliner paradigma çerçevesinde dergi çıkarmaya başladı. Gelen yoğun talep doğrultunda ERD/PSİKOLOJİ (Psikolojik, pedagojik ve psikoterapi) eğitim ve danışmanlık merkezinin kurulması ile kurumsal bir yapıya dönüştü.

  • Multidisipliner çalışma yapmak ve iyi oluşa odaklanmak, hastalık/ problem odaklı değil iyi oluş odaklı bakışa sahip olmak.
  • Kanıta ve bilimsel ilkelere göre hareket etmek
  • Alanla ilgili bilimsel literatürü yakından takip etmek ve uzmanların her hafta kendi çalışma sahası ve uyguladığı terapi ile ilgili süpervizyon almak
  • İnsanların iyi oluşuna destek vermek
  • İyi yaşam, mutluluk, iyilik hali, erdemli hayat, psikolojik sağlamlık, yaşam amaçları, iyimserlik- umut, şefkat, travma sonrası gelişim, şükran, empati iyi yaşlanma, işe bağlılık, işte verimlilik, farkındalık, affedicilik. Alanlarında çalışmak bilimsel araştırmalar yapmak
  • Pozitif psikoterapi alanında terapiler uygulamak ve kuramsak terapi geliştirmek, uluslar arası terapileri kültürümüze bilimsel ilkeler ışığında uyarlamak
  • Uluslararası ve ulusal kongre ve konferanslar düzenlemek
  • Gerek eğitim alanında gerekse iş dünyasında psikolojik ve örgüt/endüstri psikolojisi alanında hizmet vermek