Neden ERD Psikoloji

ERD Psikolojinin kuruluş amacı, bireylerin  güçlü yönlerini keşfetmesine destek olarak, gelişimsel süreçte yaşama daha güçlü  devam edebilmesini sağlamaktır. Başka bir ifadeyle ERD Psikolojinin amacı;  sağlanan hizmetlerinden her yaş grubu bireylerin faydalanmasını sağlamak, pozitif psikolojinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bireylerin sadece hastalık ya da patolojilerine değil,  öznel ve psikolojik iyi oluşlarına odaklanmak, güçlü yanlarını ortaya çıkarmak aynı zamanda da psikolojik sağlamlığı korumaktır.

Klasik danışmanlık merkezlerinin odağı dışına çıkarak, alanında uzman kişilerle birlikte multidisipliner bir bakış açısıyla danışmanlık sürecinin, bireye ve problem durumuna uygun,  çözüm odaklı ilerlemesini sağlamaya çalışmaktır.

 

ERD PSİKOLOJİ ekibi olarak;

  • Gelen danışanın sorunlarını tek bir kuram ya da paradigmanın içine hapsetmeden bütüncül bakış açısı ve multidisipliner yaklaşımla rasyonel destek sağlamayı,
  • Hastalık ya da patolojiye değil  “iyi oluşa” odaklanmayı,
  • Psikolojik sağlamlığı güçlendirmeyi ve sürdürmeyi,
  • Bireyin Mindful yaşamına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

 

Kurumumuzda insanlara yaşamın bütün alanlarında; danışanın ihtiyacına göre Klinik psikolog, Psikolog, PDR Uzmanı, Özel Eğitim Uzmanı, Çocuk Gelişimci, Konuşma ve Dil Terapisti, Ergoterapist ve Diyetisyenlerin ortak çalışması ile destek sunulmaktır.

 

‘’Yeni başlangıçlar için hayata karşı pozitif durun.’’