Yetişkin Danışmanlığı

Çocuk & Ergen Danışmanlığı
22 Ağustos 2019
Çocuk ve Yas
22 Ağustos 2019

Yetişkinlik çağı, çoğu kuramda 20 yaş itibariyle başlayıp yaşlılık dönemine kadar sürmektedir.

Yetişkinlik çağı itibariyle kişinin fizyolojik-bilişsel ve psikolojik açıdan olgunlaştığı varsayılmaktadır.
Kişinin yaşının ilerlemesi ile beraber aile, iş (üretim), bireysellik, evlilik gibi hayatına yeni başlangıçları ve sorumlulukları da eklediği önemli bir dönemdir.

Hizmetlerimiz