İşletmeler

Eğitim Kurumları
28 Ağustos 2019
Rehberlik Uzmanlarına Yönelik
28 Ağustos 2019

Kurumların devamlılığı ve başarı süreci, çalışanların refahına, gelişimine, motivasyonuna, aidiyet duygusuna vb. unsurlara bağlı olarak şekillenmektedir.

Yöneticilerin hizmet sundukları alanlar dâhilinde kurum içi eğitimleri etkin kullanması, zaman planlamasını doğru yapması hizmet kalitesinin artasına ve markanın devamlılığına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.
ERD Psikoloji olarak endüstri psikolojisinin kurumlar ve çalışanlar adına ne kadar önemli bir role sahip olduğunun farkında olarak danışmanlık ve eğitim sürecini desteklemeye devam ediyoruz.

Hizmetlerimiz